aktualności

Nowoczesne rozwiązania mobilne szansą dla firm.

Nowoczesne rozwiązania mobilne szansą dla firm. Nowa kategoria usług mobilnych – Business Mobile Services wprowadzana w Polsce przez firmę KOMTEK skierowana jest między innymi do

Nowoczesne rozwiązania mobilne szansą dla firm.

Nowa kategoria usług mobilnych – Business Mobile Services wprowadzana w Polsce przez firmę KOMTEK skierowana jest między innymi do menadżerów zarządzających strategiami sprzedażowym. Oferowana przez firmę mobilna platforma eKOMTEK pozwala na zwiększenie wpływu na jakość pracy sprzedawców i osób odpowiedzialnych za dystrybucję.

Rozwiązania proponowane przez KOMTEK spotykają się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony przedsiębiorstw. Marketing mobilny stał się szczególnie użytecznym narzędziem dla firm prowadzących nowoczesne kampanie reklamowe i promocyjne.

O ile jednak tradycyjny marketing mobilny koncentruje się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb konsumentów, usługi Business Mobile Services kierowane są bezpośrednio do biznesu.

Użytkownikami eKOMTEK są właściciele telefonów komórkowych, z którymi w dzisiejszych czasach nikt się nie rozstaje, a na których mogą być instalowane wszystkie lub wybrane funkcjonalności platformy. Dla mnie istotne jest, iż jej zastosowanie daje możliwości zbierania i wymiany informacji z klientami, które następnie mogą być szeroko wykorzystywane w różnych obszarach działalności komercyjnej firmy: od sprzedaży przez trade marketing, aż do targetowanego marketingu konsumenckiego ? mówi Grzegorz Mierzwiński ? Prezes firmy PayTel.

Firma PayTel jest spółką teleinformatyczną świadczącą specjalistyczne usługi w dziedzinie obsługi płatności masowych, sprzedaży usług elektronicznych oraz przetwarzania transakcji płatniczych. eKOMTEK nie jest jednak narzędziem skierowanym jedynie do firm z branży telekomunikacyjnej czy informatycznej. Możliwości wdrożenia platformy mogą być dopasowane do planów biznesowych każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży.
eKOMTEK pozwala na błyskawiczną kontrolę efektów akcji promocyjnych, pomagając na bieżąco korygować przyjęte założenia dla osiągnięcia najlepszych efektów wykorzystania zaangażowanych środków finansowych. Pomaga w sposób zdalny przekazywać wiedzę, ograniczając efekt oceny subiektywnej i sprawdzać skuteczność prowadzonego e-learningu. Może być również źródłem motywacji dla pracowników sprzedaży poprzez prowadzone w firmie konkursy oraz inspiracją dla pracowników marketingu dzięki przekazywanym automatycznie informacjom o działaniach konkurencji. Jako menedżer z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu relacji z rynkiem potrafię sobie wyobrazić ogromne korzyści dla firmy wynikające z wdrożenia tej platformy ? dodaje Grzegorz Mierzwiński.
Wg Raportu telekomunikacyjnego w Polsce za 2009 rok przygotowanego przez UKE 84,9% Polaków deklaruje posiadanie telefonu komórkowego. Coraz więcej użytkowników korzysta także z dostępu do sieci, zwłaszcza za sprawą popularnych smartfonów. Dzięki tak dużemu nasyceniu urządzeniami mobilnymi, rynek marketingowych rozwiązań mobilnych ma ogromny potencjał rozwoju. Rozwój ten to jeden z celów Unii Europejskiej, dlatego projekt eKOMTEK współfinansowany jest przez Unię ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://www.pressoffice.pl/telekom,t947291729?more=1562215038

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy