Wiadomości Branżowe

CeBIT 2012: Siemens Enterprise Communications zaprezentował nowe mobilne OpenScape UC Suite oraz usługi w chmurze

Na tegorocznych targach CeBIT 2012 Hamid Akhavan, Prezes Zarządu (CEO) Siemens Enterprise Communications, omówił główne spostrzeżenia i najlepsze praktyki, które pomogą przedsiębiorstwom zrealizować ideę prawdziwie zintegrowanej komunikacji (Unified Communications – UC) oraz w pełni wykorzystać wartość biznesową UC.

- W pełni zintegrowana komunikacja w przedsiębiorstwie zapewnia lepszą organizację pracy i procesów biznesowych, a także harmonizację metod komunikacji, urządzeń i systemów. ­ wyjaśnia Hamid Akhavan, CEO Siemens Enterprise Communications. – Firmy, które wdrożyły UC osiągają lepsze wyniki biznesowe dzięki wydajniejszej współpracy między pracownikami oraz lepszym relacjom z klientami.

Wyniki badań przemysłu pokazują, że tylko niewielka część przedsiębiorstw w pełni zintegrowała już swoją komunikację. UC często traktowane jest tylko jako wąsko wyspecjalizowane rozwiązanie (np. komunikator), zbiór funkcjonalności lub nowy system oderwany od istniejącej infrastruktury i funkcjonujących już w firmie aplikacji, procesów i innych narzędzi komunikacyjnych. Podczas swojego przemówienia Hamid Akhavan opowiadał, jak klienci współpracują z Siemens Enterprise Communications przy wdrożeniach UC, które są zawsze indywidualnie dostosowane do specyfiki danej firmy. Dzięki wprowadzeniu w pełni zintegrowanej komunikacji przedsiębiorstwa mogą lepiej i sprawniej zwiększać produktywność oraz podnosić standardy obsługi klientów.

Hamid Akhavan przypomniał również o trendzie w komunikacji dla przedsiębiorstw, które Siemens Enterprise Communications przedstawił po raz pierwszy na zeszłorocznych targach CeBIT, a mianowicie o konsumeryzacji IT, która wymusza na przedsiębiorstwach stałą mobilność, interakcję z klientem i wysoką jakość jego obsługi. Jednocześnie cały czas pozostają ważne rozwiązania w chmurze, pozwalające na lepszy dostęp do innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych.

Siemens Enterprise Communications nieustannie odpowiada na potrzeby klientów, dostarczając usługi OpenScape Cloud Services, a teraz także OpenScape UC Suite. Nowa usługa oferuje zaawansowane, skalowalne funkcje UC w wersji mobilnej, umożliwiając rozszerzenie UC poza mury przedsiębiorstw. Dodatkowo architektura platformy OpenScape UC Server oferuje otwarty, oparty na powszechnych standardach dostęp i jest zoptymalizowana pod kątem wielu scenariuszy wdrożeń. Dzięki temu dostarcza firmom strategiczną podstawę dla ich rozwoju, spełniając ideę w pełni ujednoliconej komunikacji i współpracy (unified communications and collaboration).

 

***

Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. jest jednym z najważniejszych na świecie dostawców rozwiązań umożliwiających efektywną komunikację. Firma doradza przedsiębiorstwom i dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie Unified Communications - czyli integracji wszystkich kanałów komunikacji w firmie, w najbardziej korzystny sposób (m.in. usług głosowych, wideokonferencji, czatów, kanałów social media). Więcej informacji: www.siemens-enterprise.com.

Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. jest licencjonowanym znakiem towarowym Siemens AG

 

Similar Posts