Radio

realna groźba dla polskich radioamatorów!

Po raz kolejny, w ciągu niedługiego okresu czasu, zawisła nad nami realna groźba uniemożliwienia nam, uprawiania naszego ukochanego hobby. Kolejny projekt rozporządzeń Ministra Środowiska do

Po raz kolejny, w ciągu niedługiego okresu czasu, zawisła nad nami realna groźba uniemożliwienia nam, uprawiania naszego ukochanego hobby. Kolejny projekt rozporządzeń Ministra Środowiska do ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj.

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

niosą w swych zapisach fatalne dla nas skutki.

Projekty tych rozporządzeń zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem http://www.mos.gov.pl/bip/index.php?idkat=412 , nakładają one na nas obowiązki jak na komercyjne stacje radiowe. Ministerstwo wycofało się z podjętych wobec nas, krótkofalowców zobowiązań.

1151543_the_radio_antennaProjekty wymienionych rozporządzeń są obecnie udostępnione do konsultacji społecznych i jest to nasza jedyna i ostatnia szansa, żeby wyrazić dezaprobatę dla zawartych w nich zapisów.
Przygotowaliśmy stosowne pismo do Ministerstwa Środowiska, w którym zgłaszamy uwagi w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. [POBIERZ PISMO] (Uwaga: obecnie dostępny plik DOC jest autoryzowny przez Piotra SP8MRD, za którą to pomoc bardzo dziekujemy Piotrowi, zmiana dnia 03-04-2009 godz.11:20). Szukamy sojuszników dla naszej słusznej sprawy wśród posłów i senatorów. Planujemy osobisty udział w konsultacjach w Ministerstwie w Warszawie ale szczególnie liczymy Koleżanki i Koledzy na Wasz liczny udział w tej akcji. Niech nasze jednoznaczne i jednolite stanowisko przekona Ministra Środowiska, że jesteśmy liczną rzeszą hobbystów, którzy swój wolny czas, często niemałe środki finansowe poświęcają na propagowanie naszego kraju na całym świecie, wnosimy duży wkład w edukację politechniczną młodzieży i społeczeństwa a w sytuacja kryzysowych jesteśmy jedyną służbą dysponującą pewną i nieprzerwaną łącznością, którą oddajemy do dyspozycji społeczeństwa.

Wszystkich krótkofalowców prosimy o zamanifestowanie swojego stanowiska w obronie naszych praw poprzez wysłanie załączonego wystąpienia pocztą elektroniczną na adresy [email protected] lub [email protected] jak również na fax nr 022 579 22 17. Pani Anna Rybak to Radca Ministra, Departament Instrumentów Środowiskowych tel. 022 579 26 16.

Takich maili i faksów powinno być jak najwięcej. Protest winien być zmasowany i winien pokazywać naszą liczebność oraz jednomyślność w działaniu.

Termin przysyłania uwag upływa 10 kwietnia br.

Info: SP2JLR

Aktualizacja 2009-03-28:

Koledzy bezpośrednio zajmujący się sprawą protestu do Ministerstwa Środowiska sugerują zeby protesty wysyłać do większej ilości urzędników. Poniżej następne kontakty:

Maciej Nowicki – Minister
tel. 022 579 24 00, 022 579 22 22, faks 022 579 22 24
[email protected]

Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu
tel. 022 579 23 77, faks 022 579 25 11
[email protected]

Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu
tel. 022 579 27 94, 022 579 27 93, faks 022 579 25 88
[email protected]

Henryk Jacek Jezierski – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju
tel. 022 579 23 37, 022 579 24 03, faks 022 579 24 50
[email protected]

Janusz Zaleski – Podsekretarz Stanu
tel. 022 579 23 92, 022 579 23 31, faks 022 579 28 32
[email protected]

za http://www.pzk.org.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy