Radio

Konferencja WMNC 2009, czyli światowa dysputa o systemach bezprzewodowych

Konferencja WMNC 2009, czyli światowa dysputa o systemach bezprzewodowych 2009-09-08

Przybędą z 20 krajów świata, by debatować o kierunkach rozwoju łączności bezprzewodowej. W środę, 9 września 2009, rusza na Politechnice Gdańskiej międzynarodowe, trzydniowe spotkanie naukowe 2nd Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference ? WMNC 2009. Udział w konferencji potwierdziło niemal 60 ekspertów.

logo_pgTegoroczna konferencja obędzie się w Gdańsku, poprzednia gościła w Tuluzie, we Francji. Gospodarzem spotkania jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Tam też ? w nowym budynku ETI ? odbywać się będą trzydniowe obrady.

Konferencja WMNC 2009 jest niecodzienną okazją do analizy dotychczasowych osiągnięć praktyków i teoretyków z zakresu systemów bezprzewodowych oraz przyczynkiem do dyskusji nad kierunkami ich rozwoju. To również flagowe spotkanie grupy roboczej Międzynarodowej Federacji ds. Przetwarzania Informacji, International Federation for Information Processing ? IFIP.

? Merytoryczny program konferencji obejmuje wiele istotnych aspektów funkcjonowania systemów bezprzewodowych, w tym problemy analizy, modelowania i projektowania, badania wydajności, bezpieczeństwa i zarządzania, współpracę systemów heterogenicznych, a także rozwój bezprzewodowych sieci teleinformatycznych i coraz popularniejszych sieci sensorowych ? wylicza prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, kierownik Katedry Teleinformatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, przewodniczący komitetu programowego konferencji WMNC 2009.

Program spotkania jest bogaty, bowiem podczas dziewięciu sesji tematycznych wygłoszonych zostanie ponad trzydzieści referatów. Odbędą się także dyskusje oraz dwie sesje specjalne: Internet of Things (Internet rzeczy), traktująca o komunikacji pomiędzy różnorodnymi urządzeniami, w tym przedmiotami codziennego użytku oraz IMS Interoperability (Współpraca systemów koordynujących przekazy multimedialne), dotycząca współpracy systemów koordynujących dostęp do specjalizowanych serwerów i nadzorujących przekazy multimedialne w sieciach IP.
Przewidziano również spotkanie partnerów projektu europejskiego poświęconego zagadnieniom IMS (IP Multimedia Subsystem), czyli wspomnianym wyżej systemom wspomagającym rozpowszechnianie treści multimedialnych w Internecie.

Materiały konferencyjne zostały wydane przez Springer Verlag, w nowej serii IFIP Advances in Information and Teclecommunication Technology.
? Wybrane artykuły zostaną opublikowane w renomowanym czasopiśmie ?Telecommunication Systems? ? dodaje prof. Woźniak.

Patronat honorowy nad konferencją objęli prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Natomiast patronat naukowy sprawuje prof. Józef Modelski, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Zapraszamy
9?11 września 2009, Wydział Telekomunikacji I Informatyki PG
2nd Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference ? WMNC 2009

Otwarcie konferencji
9 września 2009, godz. 9.00, Audytorium 2 w nowym budynku ETI

Strona internetowa konferencji
www.wmnc09.pg.gda.pl

Program konferencji
http://fedora.kg.gda.pl/wmnc/files/WMNC2009FinalProgram.pdf

Kontakt: prof. dr hab. inż. Woźniak Józef Włodzimierz prof. zw. PG, e-mail: [email protected], tel.: 0-58/347 22 23

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy