Prawo

Polscy nadawcy telewizyjni złożyli pozew przeciwko Polsky.TV

? S T O W A R Z Y S Z E N I E S Y G N A Ł ? ? U L

? S T O W A R Z Y S Z E N I E S Y G N A Ł ?
? U L . S T Ę P I Ń S K A 2 2 / 3 0 , 0 0 – 7 3 9 W A R S Z A W A ?
? W W W . S Y G N A L . O R G . P L ?

Warszawa, 19 stycznia 2015
INFORMACJA O ZŁOŻENIU POZWU PRZECIWKO FIRMIE POLSKY.TV, KTÓRA RZEKOMO
NIELEGALNIE UDOSTĘPNIA SYGNAŁ POLSKICH STACJI TELEWIZYJNYCH POZA GRANICAMI
KRAJU, PODMIOTOM Z NIĄ ZWIĄZANYM I DYSTRYBUTOROM TEJ FIRMY

Polscy nadawcy telewizyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu ?SYGNAŁ? złożyli pozew
przeciwko firmie Polsky.TV, podmiotom współpracującym oraz szesnastu
największym dystrybutorom Polsky.TV działającym na terenie Stanów
Zjednoczonych w związku z rzekomym bezprawnym udostępnianiem sygnału
polskich stacji telewizyjnych poza granicami kraju, w Sądzie Rejonowym w
Stanie Illinois w USA.

Polsky.TV to telewizja IPTV o zasięgu międzynarodowym, która według pozwu nielegalnie
udostępnia subskrybentom ponad trzydzieści polskich kanałów telewizyjnych. Polscy
nadawcy telewizyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu ?SYGNAŁ? nie udzielali firmie
Polsky.TV zgody ani zezwolenia na udostępnianie jakichkolwiek materiałów audiowizualnych,
do których posiadają prawa. Uporczywe naruszenia praw autorskich i pokrewnych polskich
nadawców w postaci bezprawnego udostępniania kanałów linearnych przez Polsky.TV
i czerpania korzyści majątkowych z tego nielegalnego procederu zmusiły część nadawców
należących do Stowarzyszenia ?SYGNAŁ? do podjęcia kroków prawnych.

– Taka działalność jest okradaniem nie tylko właścicieli praw, lecz także widzów, którzy płacą
za treści bez gwarancji ich odebrania i bez praw do korzystania z nich ? mówi Jarosław
Mojsiejuk, Członek Zarządu Stowarzyszenia ?SYGNAŁ?.

Pozew dotyczący domniemanego bezprawnego użytkowania, dystrybucji, naruszenia praw
autorskich oraz wykorzystywania znaków towarowych należących do nadawców
telewizyjnych złożony został w Sądzie Rejonowym w Illinois przeciwko: Polsky.TV, Polsky
Multimedia Group Ltd., Fidera Holding S.A. /Ethnic Media Pool, Bestpol TV GmbH oraz
szesnastu największym dystrybutorom Polsky.TV w USA.

Założenie tego pozwu poprzedzał szereg innych działań, których celem było zaprzestanie
naruszenia praw nadawców przez Polsky.TV. Formalne zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa przez Polsky.TV wraz z wnioskiem o ściganie Stowarzyszenie ?SYGNAŁ? złożyło
w polskiej Prokuraturze 31 lipca 2013 roku. Analogiczne zawiadomienia złożyli także polscy
nadawcy TV.

Nadawcy telewizyjni oraz Stowarzyszenie ?SYGNAŁ? zapowiadają podjęcie kroków prawnych,
skierowanych przeciwko kolejnym firmom nielegalnie dystrybuującym polskie programy oraz
firmom współpracującym i dystrybutorom.

? S T O W A R Z Y S Z E N I E S Y G N A Ł ?
? U L . S T Ę P I Ń S K A 2 2 / 3 0 , 0 0 – 7 3 9 W A R S Z A W A ?
? W W W . S Y G N A L . O R G . P L ?

Raport PWC na temat wpływu piractwa medialnego treści wideo w gospodarkę wykazał, że
tylko 8 proc. internautów jest w stanie prawidłowo zidentyfikować serwisy działające w pełni
legalnie. W dużej mierze wynika to z profesjonalizacji serwisów oferujących nielegalny
dostęp, w tym możliwości dokonywania na nich płatności czy też ogólnej łatwości dotarcia do
takich źródeł. Skala i rozmach z jaką działa Polsky.TV oraz zapewnienia dystrybutorów tej
usługi o tym, że firma zgodnie z prawem reemituje programy polskich nadawców mogą
wprowadzać potencjalnych klientów w błąd co do legalności tego przedsięwzięcia. Nadawcy,
którzy złożyli pozew przeciwko Polsky.TV z całkowitym przekonaniem stwierdzają jednak, że
serwis ten bezprawnie reemituje ich kanały.

***
Stowarzyszenie ?SYGNAŁ? działa na rzecz ochrony własności intelektualnej, tym samym praw
nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz widzów programów telewizyjnych i innych
treści multimedialnych.
Organizacja powstała w 2001 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 20 firm
działających w branży mediów. Są to: A+E Networks, BBC Worldwide Polska, Cyfrowy Polsat,
Discovery Polska, FOX International Channels Poland, HBO Polska, Irdeto, ITI Neovision,
Kino Polska TV, ZPR Media, NAGRA, Redefine, Sony Pictures Television, Telewizja Polsat,
Turner Broadcasting System Poland, TVN, Uniwersal Networks International, Viacom
International Media Networks Northern Europe, Viasat World, The Walt Disney Company
(Polska). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń i warsztatów (m.in.
przeprowadziło ponad 250 szkoleń dla 15000 przedstawicieli organów ścigania, m.in. dla
policjantów z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą, prokuratury oraz szkół
policji), kampanii edukacyjnych, badań i analiz.